Barndiabetesfonden är den största bidragsgivaren i Sverige  till forskning som gäller barn och ungdomar med diabetes, och som gäller Typ 1 diabetes. 2019 fyller Barndiabetesfonden 30 år och det kommer att uppmärksammas med ett jubileum i Linköping den 17.18 okt 2019. Vi hoppas att HKH Kronprinsessan Victoria,  Barndiabetesfondens beskyddare, även denna gång som vid tidigare jubiléer, kommer att närvara.
Programmet domineras av ett vetenskapligt symposium  från lunch 17 okt - lunch 18 okt, med föreläsare från Sverige och övriga Nordiska länder + USA, och ev fler länder. Utomordentligt intressant program utlovas;  läggs ut när det är färdigt.- På kvällen 17 okt mat och konsert.
På eftermiddagen också föreläsnngar för allmänheten.

Förebered er på att delta! Boka in dagarna.! Programmet kommer vara passande både för läkare och sjuksköterskor.
                                                                
                                                        Välkomna!
                                                        Johnny Ludvigsson, Barndiabetesfondens ordf.
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se