EDCR IIa

Plats
H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping, Skånes Universitetssjukhus Lund, Uddevalla Sjukhus, Skånes Universitetssjukhus Malmö, Helsingborgs lasarett, Universitetssjukhuset Örebro, Västmanlands sjukhus och Sachsska Barnsjukhuset.
Beskrivning
Bakgrund
Att ha kvar viss egen betacellfunktion med förmåga att bilda insulin är mycket betydelsefullt för den som har Typ 1 diabetes. Behandlingen blir lättare, blodsockerbalansen jämnare och bättre, risken för svår hypoglykemi minskar påtagligt och risken för svår keto-acidos förebyggs, risken för svåra sena komplikationer (ex retinopati, nefropati) minskar liksom risken för alltför tidig död. Typ 1 diabetes anses vara en autoimmun sjukdom och ett sätt att dämpa sjukdomsprocessen är att behandla med antigen som immunförsvaret reagerar emot. GAD (Glutamic Acid Decarboxylase) är ett viktigt auto-antigen. Etanercept (TNFalfa inhibitor), som används framgångsrikt vid Rheumatoid artrit och IBD hos barn sedan många år, anses minska den pågående inflammationen och Vitamin D anses ha positiva effekter på immunförsvaret och betacellernas funktion.

Frågeställning
Kan vi rädda kvarvarande betacellfunktion genom att spruta antigenet GAD subkutant (under huden) i magen parallellt med att patienten under en tid tillförs Vitamin D och Etanercept.

Kort beskrivning
En öppen interventionsstudie där Diamyd® (GAD-alum) ges subkutant (under huden) i magen i kombination med Vitamin D och Etanercept. I studien utvärderas behandlingens säkerhet och effekt på den kvarvarande förmågan att bilda insulin.
Koordinerande prövare
Johnny Ludvigsson (PI), Annelie Carlsson, Ragnar Hanås, Tore Vigård, Anna-Karin Albin, Stefan Särnblad, Carl-Göran Arvidsson och Björn Rathsman
Tid
30 månader
Antal deltagare
20
Diagnos
Typ 1-diabetes
Inklusionskriterier
8-17 år, har fått typ 1-diabetes de senaste 100 dagarna
Exklusionskriterier
Får inte ha vaccinerats senast 4 månaderna, aktiv eller inaktiv (latent) tuberkulos (TBC) eller leversjukdom
Sponsor & Samarbetspartner
Johnny Ludvigsson ( Johnny.Ludvigsson@liu.se ) HKH Kronprinsessan Victorias Barn och Ungdomssjukhus, och Avd f Pediatrik, Linköpings universitet
Status och anmälan
Aktiv. Rekrytering avslutad.