SESAM Pilotstudie ang Måltidsbelastning

Plats
H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping+ Barnklin.Skånes universitretssjukhus, Lund + Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus, Göteborg + Barnkliniken, Ryhovssjukhus, Jönköping + Sachska Barnsjukhuset, Stockholm + Barnkliniken, Universitetssjukhuset, Örebo
Beskrivning
Informationsbrev och muntlig information. Som alltid frivilligt deltagande.- Avsikten att bedöma kvarvarande förmåga att bilda insulin. Patienten får dricka en O-Boy-liknande dryck och ta kapillärprov ( droppe på filterpapper) före (0 min) och sen efter 30,60,90,120 min. Sen ta insulin. En vecka senare i hemmet liknande belastning men då ta insulin efter 90 min, 1 v senare igen men då insulin efter 60 min, och slutligen en belastning då insulin tas  30 min.
Koordinerande prövare
Prof. Johnny Ludvigsson
Antal deltagare
15-20
Diagnos
Typ 1 diabetes
Inklusionskriterier
Typ 1 diabetes sedan 3-6 månader. Ålder 5-10 år.
Sponsor & Samarbetspartner
Prof Olle Korsgren, Uppsala
Status och anmälan
Patienter tillfrågas på resp klinik.