DIAGNODE-1

Plats
H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping
Beskrivning
Bakgrund
Att ha kvar viss egen betacellfunktion med förmåga att bilda insulin är mycket betydelsefullt för den som har Typ 1 diabetes. Behandlingen blir lättare, blodsockerbalansen jämnare och bättre, risken för svår hypoglykemi minskar påtagligt och risken för svår keto-acidos förebyggs, risken för svåra sena komplikationer (ex retinopati, nefropati) minskar liksom risken för alltför tidig död. Typ 1 diabetes anses vara en autoimmun sjukdom och ett sätt att dämpa sjukdomsprocessen är att behandla med antigen som immunförsvaret reagerar emot. GAD (Glutamic Acid Decarboxylase) är ett viktigt auto-antigen. Vitamin D anses ha positiva effekter på immunförsvaret och betacellernas funktion.

Frågeställning
Kan vi rädda kvarvarande betacellfunktion genom att spruta antigenet GAD direkt i lymfkörtel parallellt med att patienten under en tid tillförs Vitamin D.

Kort beskrivning
En öppen interventionsstudie där Diamyd® (GAD-alum) ges direkt i lymfkörtel  Dag 30,60 och 90  i kombination med intag av 2000 enh Vitamin D/d Dag 0-120. I studien utvärderas behandlingens effekt på den kvarvarande förmågan att bilda insulin.
Koordinerande prövare
Prof. Johnny Ludvigsson
Tid
30 månader
Antal deltagare
12
Diagnos
Typ 1-diabetes
Inklusionskriterier
12-24 år, har fått typ 1-diabetes de senaste 6 månaderna
Exklusionskriterier
Får inte ha vaccinerats senast 4 månaderna
Sponsor & Samarbetspartner
Johnny Ludvigsson ( Johnny.Ludvigsson@liu.se ) HKH Kronprinsessan Victorias Barn och Ungdomssjukhus, och Avd f Pediatrik, Linköpings universitet
Status och anmälan
Aktiv. Rekrytering avslutad.