KlinikerRSS

Kliniska studier

Här kan du anmäla dig till pågående kliniska studier i Sverige. Kom ihåg att en anmälan inte är en garanti för deltagande. Om du uppfyller kriterierna och blir utvald kommer du bli väl informerad om studiens syfte och gällande instruktioner i ett tidigt skede. Du har alltid rätt att avbryta studien om du av någon anledning ångrar ditt beslut att delta.
 

Högupplösande ultraljud som tydligt visar artärernas olika väggskikt, kärlfunktionsundersökningar samt undersökning av funktionen hos det autonoma nervsystemet kommer att utföras, tillsammans med blodprover för att mäta inflammation, blodfetter och andra kardiovaskulära riskfaktorer samt blod- och urinprov för att mäta njurfunktion. Undersökningar av fr ...

PlatsDrottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska...
TidBarn med T1D undersöks vid inklusion och 2 år senare
Antal deltagareTotalt cirka 100 barn, varav hälften friska kontroller.

Bästa tillgängliga insulinbehandling ges enligt internationella och nationella riktlinjer med stöd av insulinpump och (CGM) från diagnosen. Hälften av barnen kommer att lottas till att dessutom få tilläggsbehandling enligt AIDIT-protokollet. Insulinsekretionsförmågan kommer efter 12 månader jämföras med kontrollgruppen, dvs de som fått vanlig insulinbeh ...

PlatsDrottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska...
Tid12 månader i studiens första fas.
Antal deltagareMax 60 varav hälften randomiseras till kontrollgrupp

En dubbelblind placebokontrollerad interventionsstudie där Diamyd® (GAD-alum) ges direkt i lymfkörtel i kombination med intag av vitamin D. I studien utvärderas behandlingens effekt på den kvarvarande förmågan att bilda insulin.

PlatsH.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus...
Tid15 månader
Antal deltagare80

En öppen interventionsstudie där Diamyd® (GAD-alum) ges direkt i lymfkörtel Dag 30,60 och 90 i kombination med intag av 2000 enh Vitamin D/d Dag 0-120. I studien utvärderas behandlingens effekt på den kvarvarande förmågan att bilda insulin.

PlatsH.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus...
Tid30 månader
Antal deltagare12

En öppen interventionsstudie där Diamyd® (GAD-alum) ges subkutant (under huden) i magen i kombination med Vitamin D och Etanercept. I studien utvärderas behandlingens säkerhet och effekt på den kvarvarande förmågan att bilda insulin.

PlatsH.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus...
Tid30 månader
Antal deltagare20

I TrialNet följs personer med förhöjd risk att drabbas av typ 1 diabetes för att få information om sjukdomsalstrande faktorer, karakterisera personernas risk för att drabbas samt identifiera forskningspersoner till preventionsstudier, med mål att skjuta upp/förebygga sjukdom.

PlatsSkånes Universitetssjukhus, Malmö.
TidOm screeningprovet är negativt, följs barn och ungdomar...
Antal deltagareTrialNet-studien tar löpande in nya forskningspersoner ...

En dubbelblind placebokontrollerad interventionsstudie där Simponi ges intravenöst. I studien utvärderas behandlingens effekt på den kvarvarande förmågan att bilda insulin.

PlatsH.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus...
Tid1 ½ år.
Antal deltagare30 st totalt i Sverige, Finland, USA.
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se