Om oss

Swediabnet är ett nätverk mellan representanter för barndiabetesteam i Sverige, Diamyd Medical och Novo Nordisk. Vi arbetar för att öka kunskapen om kliniska studier genom att informera både vårdpersonal och patienter om dess vikt och existens. Vi bedriver även aktiviteter där barndiabetesteam vid pediatriska kliniker informeras och utbildas om kliniska prövningar samt relaterad teori och metodik. Swediabnet har fått stöd från BarndiabetesfondenSwelife och Vinnova.

Typ 1-diabetes är den vanligaste livshotande obotliga sjukdomen som drabbar barn och ungdomar i Sverige. Idag finns hundratals sätt att dämpa sjukdomsprocessen hos experimentdjur – men ännu inget framgångsrikt sätt på oss människor. Trots stora förbättringar av behandlingar, där Sverige uppvisar världens bästa resultat, leder sjukdomen fortfarande till allvarliga komplikationer och ökad dödlighet. För att göra behandlingsalternativen fler och bättre behöver fler kliniska studier genomföras – och inte enbart på vuxna deltagare. Förloppet i typ 1-diabetes skiljer sig nämligen väsentligt i olika åldrar.
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se