Typ 1-diabetes debuterar vanligtvis tidigt i livet. Trots det utförs få kliniska studier med barn och ungdomar. Det vill vi på Swediabnet ändra på. Kliniska studier är ett sätt att hjälpa forskningen framåt – och ta små steg mot en friskare framtid.
Swediabnet
Utan forskningen hade vi inte haft rent insulin, insulinanaloger, pumpar eller sensorer. Faktiskt inga av de livsviktiga hjälpmedel som används i dagens diabetesbehandling. Vi hade heller inte haft någon kunskap om hur komplikationer till följd av typ 1-diabetes kan förebyggas. Men det finns fortfarande många viktiga frågor kvar att undersöka och besvara. Idag vet vi till exempel inte vilken roll blodsockersvägningar spelar eller hur riskfaktorerna skiljer sig mellan mikrovaskulära och makrovaskulära komplikationer. Dessutom har vi väldigt låg kunskap om hur man på ett säkert och någorlunda enkelt sätt kan bevara kvarvarande insulinsekretion.

spruta

Att driva en klinisk studie kan göra skillnad

  • Typ 1-diabetes är den vanligaste livshotande obotliga Sjukdomen som drabbar barn och ungdomar i Sverige. Idag är diabetesbehandlingen bra – men långt ifrån tillräcklig. Att sjukdomen fortfarande inte går att bota är ett av de tyngsta argumenten för att forskningen behöver fortsätta framåt.

  • En klinisk prövning hjälper inte enbart forskningen på lång sikt. Resultaten kan också hjälpa till att effektivisera dagens behandlingar och öka patienternas livskvalitet.

  • Typ 1-diabetes är en sjukdom som skiljer sig väsentligt i olika åldrar. Resultat från studier på vuxna går därför inte att applicera på barn. Ett läkemedel som testats på vuxna kan ge väldigt annorlunda utslag och bieffekter hos barn. Trots detta görs det idag alldeles för få kliniska studier på barn och ungdomar.

  • Att bedriva registerstudier är inte tillräckligt. Epidemiologiska studier som utläses genom register ger snarare hypoteser än konkreta bevis. Samma sak gäller för djurexperimentella studier. Resultaten kan förse oss med viktig kunskap, men är sällan applicerbara på människa. Idag finns hundratals sätt att förebygga autoimmun diabetes hos experimentdjur – men fortfarande ingen metod att förebygga typ 1-diabetes hos människor.
Därför behöver vi fortsätta forska och genomföra fler kliniska studier.
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se