Ett litet steg mot en friskare framtid

Att vara förälder till ett barn med typ 1-diabetes innebär flera svårigheter. Swediabnet arbetar för att skapa en vardag utan begränsningar – och en framtid utan oro och rädsla. Vägen dit är lång och snårig, men genom kliniska studier kan vi tillsammans ta små steg mot en friskare framtid. På den här sidan kan du lära dig vad pågående forskning och kliniska studier kan innebära för både ditt barn och andra patienter med typ 1-diabetes.
Swediabnet

Barndiabetes – en ovälkommen typ

Att leva med diabetes innebär en del utmaningar – både för drabbade barn och anhöriga. Här förklarar vi kort varför diabetesvården fortfarande är i behov av forskningens kliniska studier:
Livet med typ 1-diabetes är förenat med många risker, både på kort och lång sikt:
  • Hypoglykemi
  • Hyperglykemi
  • Ketoacidos
  • Allvarliga långtidskomplikationer
  • Risk att dö i förtid
Och som om inte detta vore nog, kan det för ett barn vara jobbigt att känna sig annorlunda än sina vänner.
Typ 1-diabetes
En autoimmun sjukdom
Behandlingar och hjälpmedel blir bättre och bättre. Men…
1 Vi kan fortfarande inte bota diabetes.
2 Vi vet fortfarande inte varför vissa barn drabbas.
I Sverige finns ca. 7000 barn och ungdomar med diabetes...
…och varje år insjuknar mer än 900 barn och ungdomar under 18 år.
Vanliga symtom vid nyupptäckt diabetes är:
  • ökad törst
  • sängvätning nattetid
  • kissar ofta och mycket
  • trötthet
  • viktnedgång
Och därför behöver vi fortsätta forska.
Besök www.diabit.se för mer information om diabetes hos barn och ungdomar.
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se