Stad: Malmö

I TrialNet följs personer med förhöjd risk att drabbas av typ 1 diabetes för att få information om sjukdomsalstrande faktorer, karakterisera personernas risk för att drabbas samt identifiera forskningspersoner till preventionsstudier, med mål att skjuta upp/förebygga sjukdom.

Category:Kliniker
PlatsSkånes Universitetssjukhus, Malmö.
TidOm screeningprovet är negativt, följs barn och ungdomar...
Antal deltagareTrialNet-studien tar löpande in nya forskningspersoner ...
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se