Välkommen till möte i Öst inom ramen för Diabetes Samverkan Sverige.
Vårens inriktning på programmen är medtech-företag, idag gästar oss fyra företag som presenterar sin verksamhet och sina idéer.

PLATS: Karolinska Institutet, Retzius väg 13, våningsplan 3, entré A eller B

PROGRAM
15.30 -15.50 Välkommen och lättare förtäring
15.50 -16.00 Ömsesidig presentation av deltagarna
16.00 -17.20 Företagspresentationer
  • Brighter Modern diabetesvård – på och utanför klinik. De förvandlar diabetesdata till insikter för vårdgivare och patienter.
  • Dianovator använder sig av en patentsökt, självlärande algoritm, som kan förutspå farligt höga eller låga blodsockervärden, och dessutom hjälper diabetespatienten att dosera sitt insulin rätt.
  • Infodiab erbjuder hälsovägledning för typ 1 diabetiker som vill leva hälsosammare och få förståelse och kunskap om sin diagnos.
  • Innovosens aims to develop connected health biowearables for personalized disease management.
ca 17.20 – 17.30 Avslutning

VÄLKOMNA

dss
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se