Tema - Typ 1 diabetes/barn

Tid: 13 nov 2018 kl 11.30 - 13.30
Plats
: Linköpings Universitetssjukhus

Lokal: Fasanen, Hälsans Hus

 

PROGRAM

11.30

Johnny Ludvigsson, Linköpings Universitetssjukhus samt

Ulf G Andersson, Medeon hälsar välkomna!

11.35

Ulf Samuelsson, biträdande professor emeritus/ överläkare,

HKH Kronprinsessan Victorias Barn- och Ungdomssjukhus, Linköping

Hur ser prognosen ut för barn och ungdomar med Typ 1 diabetes i Sverige?

 

11.55

Maria Nordwall, överläkare, Barn- och Ungdomskliniken, Norrköping

Vad säger VISS-studien om vilket HbA1c som krävs för att undvika mikroangiopati?

12.15

Paneldebatt samt lunch (baguette och vatten/lättöl)

Ulf Samuelsson, Maria Nordwall, Eva Isacsson (diabetessköterska) samt

Sigrid Larsson (ungdom med Typ 1 diabetes)

Förlorade levnadsår 18/14 år för barn som fått typ 1 diabetes < 10 års ålder: Hur förbättrar vi prognosen vid Typ 1 diabetes hos barn med bibehållen livskvalité?

 

12.40

Björn Jacobson , Medrave: Hur slipper man ödsla tid på att fylla i registerdata?

13.00

Diskussion, informella samtal, kaffe/te med kaka

13.30

Avslutning

Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se