Fredag den 25, januari 2019, dagen efter SWEDIABNETs GCP-utbildning steg 1, på Sachska Barnsjukhuset, Stockholm, genomförs den populära utbildningsdagen för barndiabetesteam i Sverige.  Mötet kommer på eftermiddagen att innehålla presentationer av ett antal viktiga kliniska forskningsprojekt som gäller diabetes hos barn- och ungdomar, och en kort presentation ges också om SWEDIABNET, vad och varför.
Särskild inbjudan är utskickad till sveriges barn- och ungdomskliniker.
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se