Den 1 januari 2019 upphör de regionala etikprövningsnämnderna och verksamheten tas över av den nya Etikprövningsmyndigheten. I samband med detta kommer etikprövning för forskning som avser människor från och med årsskiftet skötas via Prisma, istället för i pappersform som idag. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan.

För att en forskare fr.o.m. 1 januari 2019 ska kunna ansöka om etikprövning måste forskaren själv ha ett personkonto i Prisma. De forskare som redan har ett personkonto i Prisma ska även använda detta till att ansöka om etikprövning. En forskare som inte har ett personkonto skapar det på Prismas webbplats under knappen Skapa personkonto. Det är forskaren som ansöker om etikprövning och i ansökningsformuläret anger forskningshuvudman (Linköpings universitet) och underenhet (Institution). Forskaren kan bjuda in medverkande forskare och administratörer och ge dessa antingen läsbehörighet eller redigeringsbehörighet.

På Prismas webbplats finns mer information. Där finns exempelvis Prismas användarstöd med bl.a. Snabbguide samt Frågor och svar.
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se