Kliniker avslutadeRSS

Kliniska studier

Här listar vi avslutade studier.
 

En öppen interventionsstudie där Diamyd® (GAD-alum) gavs subkutant (under huden) i magen i kombination med Vitamin D och Etanercept. Utvärderrng av säkerhet och effekt på den kvarvarande förmågan att bilda insulin. Studien avslutad: Ingen tydlig effekt av Etanercept!

PlatsH.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus...
Tid30 månader
Antal deltagare20

En öppen interventionsstudie för patienter i åldern 12-24 år och diabetesduration < 6 mån, där 4 mikrog Diamyd® (GAD-alum) gavs i lymfkörtel Dag 30,60 och 90 i kombination med intag av 2000 enh VitaminD/d Dag 0-120. Effekt på kvarvarande förmågan att bilda insulin utvärderades. Uppföljning klar: Positivt resultat. Se Casas et al Frontiers Immunolog ...

PlatsH.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus...
Tid30 månader
Antal deltagare12

En dubbelblind placebokontrollerad interventionsstudie där Diamyd® (GAD-alum) ges direkt i lymfkörtel i kombination med intag av vitamin D. Utvärdering av effekt på den kvarvarande förmågan att bilda insulin. Resultat 15 mån: C-peptid signifikant bevarad hos patienter med HLADR3DQ2. Uppföljn till 24 mån 2021. Inga nya patienter tas in.

PlatsH.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus...
Tid15 månader
Antal deltagare109
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se