Här reder vi ut vem som gör vad under en klinisk studie:

Sponsor: Den individ, företag, institution eller organisation som har ansvaret för att starta, genomföra och/eller finansiera en klinisk studie.

Prövare: En legitimerad läkare som utför studien. En prövare ska ha de kvalifikationer i form av utbildning, träning och erfarenhet som krävs för att kunna ansvara för studiens genomförande och studiedeltagarnas hälsa och säkerhet, inklusive dokumenterad GCP-utbildning.

Monitor:
Person som övervakar utvecklingen av en klinisk behandlingsstudie med läkemedel genom besök på plats och som säkerställer att studien genomförs, dokumenteras och rapporteras i enlighet med protokollet, GCP och gällande myndighetskrav.

 

Studiedeltagare: Patienter eller friska personer som deltar i en klinisk studie. En studiedeltagare kan också kallas för forskningsperson eller försöksperson.
Ansvarsområden
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se