En klinisk studie kan inte genomföras om inte alla parter håller vad de lovat. Därför skrivs alltid ett avtal mellan kliniken och sponsorn. Här redogörs till exempel hur kostnader täcks för personal, laboratorium och lokaler samt vad kliniken och dess prövare lovar att ställa upp med.
Avtal med kliniken
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se