Ett protokoll är konfidentiellt. Det kan innehålla unika data, patenterade uppgifter och nya idéer som inte får spridas. Innan du får ta del av protokollet och ta ställning till om du vill delta i en studie behöver du därför alltid signera ett avtal. I detta Confidentiality Agreement förbinder du dig att inte yppa någonting om innehållet under en viss tid framöver.

Sekretessansökan
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se