Vid en Etikprövningsansökan behöver man bifoga ett resursintyg från klinikens verksamhetschef. Det är ett signerat intyg på att kliniken besitter ekonomiska, strukturella och personella resurser under hela studiens genomförande. Om flera kliniker deltar i studien ska varje samtliga fylla i ett eget intyg. Här är ett exempel på hur intyget kan se ut

Resursintyg
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se