Kliniska studier för nya läkemedel eller ny teknik drivs vanligtvis av ett företag. En ny produkt tar lång tid att utveckla och är för det mesta en kostsam process. Om ett internationellt företag står bakom en studie kan kliniker i Sverige tillfrågas om att delta med ett visst antal patienter. I de fallen blir någon i Sverige utsedd till nationell prövare (Principal Investigator) medan övriga involverade blir medprövare.

En klinisk studie kan också initieras och drivas av en enskild forskare (ofta vid ett universitet, även om det inte är ett nödvändigt krav). Studier av det här slaget handlar ofta om en ny idé som ska testas på människa. Innan studien kan genomföras krävs ett omfattande arbete med utarbetade forskningsprotokoll, etikprövning och tillstånd från Läkemedelsverket. För att bedriva en egen studie krävs också ekonomiska resurser, vilka ofta kommer från externa anslag från fonder (som till exempel Barndiabetesfonden).

Vill du genomföra en studie på en ny idé? För att ansöka till Etikprövningsnämnden är det ett grundläggande krav att du är forskarutbildad och har disputerat. Naturligtvis behöver du också ha stor kännedom inom forskningsområdet och kan leva upp till ovan nämnda krav.

Huvudansvariga
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se