Kliniska studier kan leda till extra besök på kliniken. Trots att det brukar räcka med ett vanligt mottagningsrum finns krav på ytterligare bokningsbara rum. Det beror på att kliniken ska kunna garantera att besöken kan genomföras inom studiens tidsramar. Det är inte acceptabelt att skjuta på besöken på samma sätt som i klinisk praxis, då protokollet måste följas för att upprätthålla studiens kvalitét.

I några fall krävs ett speciellt rum för provtagning, till exempel fasteprover och Mixed Meal Tolerance Test. Då ska studieläkemedlen förvaras i ett kylskåp med temperaturmätning. Temperaturerna ska noteras i en loggbok. I några fall ska proverna även centrifugeras. Då behöver kliniken ha en centrifug ­– såvida ni inte bestämmer er för att låta en annan klinik (t.ex. ett sjukhuslaboratorium) ta hand om provhanteringen.

Lokaler och instrument
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se