Innan en klinisk studie kan genomföras ska samtliga prövare genomgå en GCP-utbildning (Good Clinical Practice). GCP är internationella kvalitetsstandarder som definierar hur man förbereder, startar, genomför och avslutar en studie. Utbildningen ger dig kunskap om regelverk, lagar och förordningar för hela studieprocessen:

Före studiestart:

 • Protokoll
 • Godkännande från myndigheter
 • Resurser och faciliteter
 • Möten


Under pågående studie:

 • Prövarpärm och dokument
 • Information och samtycke
 • CRF och dokumentation
 • Läkemedelshantering
 • Biverkningsrapportering
 • Monitorering, inspektion och audit


Efter avslutad studie:

 • Avslut, rapport och arkivering
GCP-utbildning
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se