Ett forskningsprotokoll berättar vad man vill studera och hur man ska gå till väga. Inledningsvis formulerar man ett mål och de frågeställningar som ska besvaras. För att detta ska vara möjligt behöver man först ha gjort en gedigen research i befintlig litteratur. Studien behöver också designas något. Protokollet ska nämligen redogöra för vilka metoder som ska användas och hur många deltagande patienter som förväntas krävas för att besvara frågeställningarna. Det resulterar vanligtvis i en preliminär plan på några sidor.

När studien väl ska genomföras behövs ett betydligt mer detaljerat forskningsprotokoll. Då resulterar protokollet ofta i ett dokument på cirka 50–100 sidor. Ett exempel på innehållsförteckningen i ett forskningsprotokoll hittar du här.

Forskningsprotokoll
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se