Vanligtvis behöver kliniken inte någon särskild försäkring för att delta i en klinisk studie. Patientskadeförsäkringen gäller i allmänhet.
Försäkring
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se